Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен

Номер: 00285-2014-0006
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен
Описание:

Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Решение 06/10/2014
2 Информация за сключен договор 29/10/2014
3 Сключен договор 11/11/2014
4 Информация за изпълнение на договор 29/01/2015