Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове

Номер: 00285-2014-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове
Описание:

Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове по Приложение № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове по Приложение № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2014 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор за периода 01.10.2014г. - 01.02.2015г. 27/11/2014
2 Изпълнение по договор за периода 01.02.2015г. - 05.03.2015г. 08/04/2015
3 Изпълнение по договор за периода 05.03.2015г. - 06.04.2015 г. 13/05/2015
4 Изпълнение по договор за периода 15.04.2015г. - 30.04.2015г. 25/06/2015
5 Изпълнение по договор за периода 20.05.2015г. - 18.06.2015г. 08/07/2015
6 Изпълнение по договор за периода 26.06.2015г. - 19.08.2015г. 17/08/2015
7 Изпълнение по договор за периода 02.09.2015г. - 26.10.2015г. 05/10/2015
8 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 08/10/2015
9 Информация за изпълнението на договор (Метро Кеш Енд Кери България ЕООД) 02/11/2015
10 Изпълнение по договор за периода 26.11.2015г. - 17.12.2015г. 08/01/2016
11 Информация за изпълнен договор №5-323 27/01/2016
12 Изпълнение по договор от 13.01.2016 г. 11/02/2016