Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Номер: 00285-2013-0009
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.
Описание:

Доставка на горива по позиции: автомобилен бензин А-98 Н, евродизел Б5, газ пропан-бутан за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014
2 Информация за изпълнен договор № Ю5-318 25/11/2015