Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Номер: 00285-2013-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Описание:

Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: 1. Хартия; 2. Канцеларски материали и принадлежности; 3. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 3. Печатарски материали и консумативи.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/10/2013 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 27/11/2014
2 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 10/12/2014
3 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 15/12/2014