Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейностите на дърводелската работилница

Номер: 00285-2012-0013
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейностите на дърводелската работилница
Описание:

Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейностите на дърводелската работилница по две обособени позиции: 1. Основни материали за обслужване дейностите на дърводелската работилница и 2. Материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/01/2014 16:30
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Изпълнение по договор 26/11/2014
2 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 27/02/2015