Обобщена информация за разхода по обществени поръчки по чл. 44, ал. 10 от ЗОП


Документи

Документ Дата
1 Обобщена информация за разхода за обществени поръчки по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2014 година 25/03/2015
2 Обобщена информация за разхода за обществени поръчки по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 година 11/03/2016