Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: 00285-2017-0010
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на природен газ за обекти на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за срок от 3 години. Доставката на природен газ се осъществява на съответните адреси на учебните корпуси, находящи се на територията на гр. Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 700 000 лв. без ДДС. Прогнозното количество е 1042 xнм3.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 26/09/2017
2 Становище на АОП по чл. 233 от ЗОП 24/10/2017