Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове и университетски център

Номер: 00285-2016-0003
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове и университетски център
Описание:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски".

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Решение за публикуване 20/07/2016
2 Обявление 20/07/2016
3 Документация за участие 20/07/2016
4 Приложение. Технически спецификации 20/07/2016
5 Образци на документи 20/07/2016
6 Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката 20/07/2016
7 Образец №5 Ценово предложение 20/07/2016
8 Протокол №1 от дейността на комисия 30/08/2016
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти 14/09/2016
10 Протокол №2 от дейността на комисия 14/09/2016
11 Протокол №3 от дейността на комисия 27/09/2016
12 Решение за обявяване на класиране 27/09/2016
13 Обявление за възложена поръчка 28/09/2016
14 Протокол №4 от дейността на комисия 07/10/2016
15 Решение за обявяване на класиране 07/10/2016
16 Решение за изменение на решение за обявяване на класирането 18/10/2016
17 Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 19/10/2016
18 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-385 19/10/2016
19 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-386 19/10/2016
20 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-387 19/10/2016
21 Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 20/10/2016
22 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-388 20/10/2016
23 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-389 20/10/2016
24 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-390 20/10/2016
25 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-391 20/10/2016
26 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-392 20/10/2016
27 Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 24/10/2016
28 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-393 24/10/2016
29 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-394 24/10/2016
30 Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 27/10/2016
31 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-395 27/10/2016
32 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-397 27/10/2016
33 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП № 1 27/09/2016
34 Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП № 2 07/10/2016
35 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю5-396 27/10/2016
36 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю5-398 27/10/2016
37 Решение за изменение на Решение № 14 за определяне на изпълнител 31/10/2016
38 Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 04/11/2016
39 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-399 04/11/2016
40 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-400 04/11/2016
41 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-401 04/11/2016
42 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-402 04/11/2016
43 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-403 04/11/2016
44 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-404 04/11/2016
45 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-405 04/11/2016
46 Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 15/11/2016
47 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-406 15/11/2016
48 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-407 15/11/2016
49 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-408 15/11/2016
50 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-409 15/11/2016
51 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-410 15/11/2016
52 Договор за възлагане на обществена поръчка №Ю5-411 15/11/2016
53 Обявление за приключване на договор №Ю5-393 16/11/2017
54 Обявление за приключване на договор №Ю5-397 16/11/2017
55 Обявление за изменение и допълнителна инфрмация 20/11/2017
56 Обявление за изменение и допълнителна инфрмация 20/11/2017
57 Обявление за изменение и допълнителна инфрмация 20/11/2017
58 Обявление за изменение и допълнителна инфрмация 20/11/2017
59 Обявление за изменение и допълнителна инфрмация 20/11/2017
60 Обявления за приключили договори 21/11/2017
61 Обявления за приключили договори 06/12/2017
62 Обявление за приключен договор №Ю5-391 10/01/2018