Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер:
Процедура: Покана
Име: Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2016 17:00
Състояние: Частично възложена

Документи

Документ Дата
1 Документация за обществена поръчка 14/11/2016
2 Технически спецификации по обособени позиции 14/11/2016
3 Образци на документи 14/11/2016
4 Покана АкваКом Електроникс ЕООД 14/11/2016
5 Покана Екотех Инженеринг ООД 14/11/2016
6 Покана JAR Computers 14/11/2016
7 Протокол от дейността на комисия 22/11/2016
8 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-37 13/12/2016