Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Номер: ОП 09-00-3/11.07.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Описание:

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали  за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2016 17:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 11/07/2016
2 Документация за участие 11/07/2016
3 Образци на документи 11/07/2016
4 Техническа спецификация - приложения 11/07/2016
5 Удълаване срока за получаване на оферти 19/07/2016
6 Протокол за разглеждане и оценка на офертите 02/08/2016
7 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-22 17/08/2016
8 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-23 17/08/2016
9 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-25 26/08/2016
10 Договор за възлагане на обществена поръчка № Ю10-29 09/09/2016