Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Номер: ОП 09-00-1/28.06.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Описание:

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2016 17:00
Състояние: Прекратена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 28/06/2016
2 Документация за участие 28/06/2016
3 Образци на документи 28/06/2016
4 Техническа спецификация - приложения 28/06/2016
5 Съобщение за прекратяване на обществена поръчка 07/07/2016