Доставка на специализирано оборудване по три обособени позиции

Номер: ОП-09-00-49/05.12.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на специализирано оборудване по три обособени позиции
Описание:

Доставка на специализирано оборудване по три обособени позиции

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2016 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява 05/12/2016
2 Документация за участие 05/12/2016
3 Образци на документи 05/12/2016
4 Технически спецификации по обособени позиции 05/12/2016
5 Информация за удължаване на срока за получване на оферти 14/12/2016
6 Протокол от дейността на комисия 23/12/2016
7 Съобщение за прекратяване 23/12/2016