"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“

Номер: ОП-09-00-31/14.11.2017
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“
Описание:

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски  център „Бачиново“  при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2017 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява 14/11/2017
2 Документация за участие 14/11/2017
3 Образци на документи 14/11/2017
4 Приложение №1 Технически спецификации 14/11/2017
5 Приложение №2 Техническо предложение по ОП 1 14/11/2017
6 Приложение №2 Техническо предложение по ОП 2 14/11/2017
7 Приложение №3 Ценово предложение 14/11/2017
8 Протокол №1 от дейността на комисия 22/11/2017