Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина

Номер: ОП-09-00-22/08.11.2016
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград за срок от 24 месеца

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2016 17:00
Състояние: Отворена

Документи

Документ Дата
1 Обява за обществена поръчка 08/11/2016
2 Документация за участие 08/11/2016
3 Образци на документи 08/11/2016
4 Приложение. Техническа спецификация 08/11/2016
5 Разяснение до участниците 16/11/2016
6 Протокол от дейността на комисия 21/11/2016
7 Договор за изпълнение на обществена поръчка №Ю10-36 03/12/2016