Информация за изпълнени договори

Последна промяна: 18.11.2016 15.25

Информация за изпълнен договор №10-27/30.08.2016 г.

Изпълнител: "Алнед Медикал"ЕООД- доставка на специализирана  апаратура.

Срок на договора: 28.09.16 г.

Стойност на договора: 8,740 лв. без ДДС

Дата на изпълнение: 02.09.2016 г.

 

Информация за изпълнен договор № 10-26/29.08.2016 г.

Изпълнител: "МЕДИКА ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Срок на договора: 13.09.16 г.

Стойност на договора: 10,884 лв. без ДДС

Дата на изпълнение: 10.09.16 г.